Prezentačný event

ONLINE | ZOOM

Cena vstupenky 10€

 

utorok 10.09.2020

18:00

Vstupenky

MONARD EVENTS je partner CASHBACK WORLD

Prezentujúci

TOP SPÍKRI A HOSTIA Vám odovzdajú svoje najlepšie skúsenosti.

Jaroslav Slávik

Lyconet Vicepresident CL7

Juraj Farkaš

Lyconet Senior Ambassador CL6

Martina Pospíšilová

Lyconet Ambassador CL5