Prezentačný online event

ONLINE | ZOOM

Cena vstupenky 10€

 

streda 07.10.2020

18:00

Vstupenky

MONARD EVENTS je partner CASHBACK WORLD

Prezentujúci

TOP SPÍKRI A HOSTIA Vám odovzdajú svoje najlepšie skúsenosti.

Hubert Freidl

Founder & Owner myWorld

Jaroslav Slávik

Lyconet Vicepresident CL7

Ladislav Oravec

Lyconet Vicepresident CL7

Juraj Farkaš

Lyconet Senior Ambassador CL6

Martina Pospíšilová

Lyconet Ambassador CL5