Prezentačný online event

ONLINE | ZOOM

Cena vstupenky 10€

 

streda 12.05.2021

18.00 hod

3 VSTUPENKY na LYCONET EVENING 12.05.2021

+ Videoarchív Mastery Collection na 1 mesiac

Objednávkový formulár:

Výhody 1% CB + 1 SP / 100€

MONARD EVENTS je partner CASHBACK WORLD

1 VSTUPENKA na LYCONET EVENING 12.05.2021 

Objednávkový formulár:

Výhody 1% CB + 1 SP / 100€

MONARD EVENTS je partner CASHBACK WORLD