PREDAJNÁ BRÁNA NA KĽÚČ

Programy

online CESTA

ONLINE ODBORNÉ SLUŽBY

Služby programu Online CESTA sú ideálne pre pravidlenú mesačnú podporu starostlivosti o celý online systém s možnosťou zvýhodnených hodinových sadzieb.

Online alebo offline služby tvorby, úpravy a spracovania online a offline obsahu:

Štandardné online služby
napr. pre online Predajný automat v moduloch WEB, MARKETING, PREDAJ, MEDIA
(základná cena 60€ za hodinu)
⚪️ prezentačné, predajné a doplnkové stránky webu
⚪️ členské zóny, členské stránky, chránený obsah, prístupy
⚪️ komunikačné kampane, zoznamy, automatizované emaily a akcie, formuláre
⚪️ zber údajov, účely spracovania údajov, automatizácia komunikácie, dotazníky
⚪️ predajné kampane, formuláre, nastavenia pre automatizované emaily a akcie
⚪️ šablóny správ komunikácie pri objednaní, zaplatení, nezaplatení
⚪️ pracovné zošity, hlavičkové dokumenty, e-booky, postupy
⚪️ banery, grafiky, dizajnové prvky pre stránky, videá, materiály
⚪️ nastavenia účtov, parametrov a prepojenia online aplikácií, obsahu alebo elementov
⚪️ vytvorenie a prispôsobenie šablón e-mailovej komunikácie z aplikácií
⚪️ zálohovanie celého webu

Špeciálne online služby
(uvedené sú základné ceny služieb)
⚪️ spracovanie a úpravy video a audio obsahu (cena 90€ za hodinu)
⚪️ konzultácia k nastaveniu online aplikácií a účtov (cena 90€ za hodinu)
⚪️ konzultácia k stratégii online riešenia, marketingu, komunikácie (cena 120€ za hodinu)
⚪️ doplnkové online služby, automatizácia a prepojenia (cena 120€ za hodinu)
⚪️ réžia/asistencia/nastavenia k vysielacím aplikáciám (cena 120€ za hodinu)
⚪️ integrácia platobnej brány pre platby kartou (cena 180€ za 1 platobnú bránu)
⚪️ všeobecná údržba, aktualizácie, ochrana, zálohovanie aplikácií webu, emailingu, predaja (cena 180€ za mesiac)
⚪️ požiadavka klienta vykonať služby cez víkend (Pi 17,00 až Ne 17,00) alebo urgentne (cena + 100%)

Prehľad služieb v jednotlivých programoch Online CESTA

Jednotná základná cena (hodnota služby) štandardných služieb k modulom online Predajného automatu je 60€ bez DPH. Podľa veľkosti aktuálnej objednávky, predošlých objednávok alebo programov je možné dosiahnuť nižšie ceny. U špeciálnych odborných služieb sú ceny uvedené samostatne.
Služby je potrebné si zakúpiť vopred cez formulár umiestnený nižšie na tejto stránke.

Program Online CESTA AKTIVÁCIA za 300 € (zľava 38%)hodnota služieb 480 €

✅ 8 hodín štandardných online služieb v kalendárnom mesiaci  - možnosť výberu rôznych služieb z modulov WEB, MARKETING, PREDAJ, MEDIA* alebo v po prepočte aj výber špeciálnych služieb
✅ Reakcia na požiadavky do 48 h (Po-Pi 09.00 do 17.00)

Program Online CESTA TVORENIE za 600 € (zľava 44%)hodnota služieb 1080 €

✅ 18 hodín štandardných online služieb v kalendárnom mesiaci - možnosť výberu rôznych služieb z modulov WEB, MARKETING, PREDAJ, MEDIA* alebo v po prepočte aj výber špeciálnych služieb
✅ Reakcia na požiadavky do 24 h (Po-Pi 09.00 do 17.00)

Program Online CESTA NOVÁ REALITA za 900 € (zľava 50%)hodnota služieb 1 800 €

✅ 30 hodín štandardných online služieb v kalendárnom mesiaci  - možnosť výberu rôznych služieb z modulov WEB, MARKETING, PREDAJ, MEDIA* alebo v po prepočte aj výber špeciálnych služieb
✅ Reakcia na požiadavky do 12 h (Po-Pi 09.00 do 17.00)

ONLINE APLIKÁCIE OBJEDNANÉ A PLATENÉ PRIAMO KLIENTOM**

➡️ Mioweb (Online nástroj na tvorbu webu) - 1 web s 1 novou doménou v cene | 79€ bez DPH / mesačne - link na objednanie Miowebu
➡️ Smartemailing (Online nástroj na emailovú komunikáciu a email marketing) | od 7€ bez DPH / mesačne - link na objednanie Smartemailingu
➡️ Fapi (Online nástroj pre automatizáciu objednávok a platieb) | od 8€ bez DPH / mesačne - link na objednanie Fapi
      Celkovo cca 95€ / mesačne 
➡️ Podľa potreby Vimeo (Online úložisko video obsahu) | 10€-20€ / mesačne - link na objednanie Vimeo

* Počet hodín sa vzťahuje na štandardné online služby. Špeciálne služby môžu byť zahrnuté po pomernom prepočte ich ceny a množstva
** Ceny online aplikácií sú orientačné, závisia od využívaného počtu kontaktov, stránok, služieb, medií a aktuálnej ponuky dodávateľa. Platby za ne sú predmetom vzťahu medzi klientom a dodávateľom/predajcom aplikácie

Objednávkový formulár služieb